Contact

Textile Profi Company

Address in China:
360005 China, Fujian prov, Xiamen city, Si Ming district, Long hu shan str, Qian shui wan hua yuan blg. 5 room 701
Phone:+86 185 597723 97
E-mail: textile.proffessional@gmail.com
Skype: meili1710
ICQ: 240-227-253

Contact us